Videopostupy pre partnerov

Tu nájdete prehľad aktivít na testovanie z pohľadu prevádzkovateľa Fotomatu – v kaviarni, predajni alebo iných obchodných prevádzkach.

Správne postupy

 

Ako ovládať Fotomat

1.

Rozbalenie a prvé spustenie

Ako správne zapojiť a na čo nezabudnúť pri prvom spustení Fotomatu.

2.

Ako otvoriť fotomat

Pre výmenu náplní je potrebné vedieť správne otvoriť Fotomat.

3.

Ako doplniť papier a fóliu 

Čím viac zákazníci tlačia fotky, tým častejšie bude treba dopĺňať papier a tlačovú fóliu.

4.

Ako nasadiť čelnú magnetku

Dôležitá drobnosť, ktorá pomôže zákazníkom ľahšie nájsť Fotomat.

5.

Ako vytlačiť fotografiu

Základná a najdôležitejšia funkčnosť Fotomatu je jednoduchá a priamočiara.

6.

Ako vyvolať servisnú obrazovku

Ak chcete zistiť, či všetko funguje, ako má, pomôže servisná obrazovka.