Najlepšia vec na fotke je tá, že sa nikdy nemení, iba ľudia na nej.

Andy Warhol